Начало

Фирма "ИТМ-Продукт" е създадена през 1990 година с основна дейност изграждане и ремонт на енергийни системи.

Thumbnail image  Thumbnail image  Thumbnail image  Thumbnail image  

Натрупвайки опит през годините и отчитайки съвременните тенденции на развитие, днес фирмата предлага инженерни решения на високо технологично ниво и с конкурентна себестойност. Дружеството разполага с компетентни специалисти за извършване на пълен инженеринг, обхващайки пълния цикъл от проучването на обекта, проектирането на съоръженията, доставката на оборудването, монтажа на системата и нейното гаранционно и следгаранционно обслужване.

Thumbnail image  Thumbnail image  Thumbnail image  Thumbnail image

Thumbnail image  Thumbnail image  Thumbnail image  Thumbnail image